joakim strömholm
photography & film

Curriculum

Jag har arbetat som frilansfotograf och bildredaktör sen slutet av 60-talet. Jag provade på yrken som guide, byggstädare, kopist, foto- och språklärare, siminstruktör och började som allt i allo på filminspelningar, men blev till slut stillbildsfotograf. 

Under 70-talet gjorde jag många utlandsresor för att göra egna bildreportage och dokumentationer. Fick uppdrag för dags, vecko- och fackpress samt arbete som bildredaktör på TV-Aktuellt. Jag har också gjort några dokumentärfilmer för SVT.

På 80-talet blev det mycket jobb åt teatrar, film- och skivbolag.  Fotograferade samtidigt mycket rock för tidningen Schlager och arbetade på tidningen ETC som bildredaktör och fotograf.

Att dokumentera teaterpjäser, musikaler, showbiz, TV- och filminspelningar, blev från 90-talet och framåt mina specialområden. Numera arbetar jag mest som bildredaktör vid bokutgivnngar och som curator för fotoutställningar.

Vi bygger om hemsidan och jag har hamnat lite på efterkälken med "min gamla dagbok..."
I have worked as a freelance photographer and photo editor since the late 60´s. I tried professions such as guide, construction cleaner, printer, photo and language teacher, swimming instructor and started as a jack of all trades on film sets,
but finally became a still photographer. 

During the 70´s I made several trips abroad to do own photo reports and documentations. I got assignments for daily, weekly and specialized press and worked as a photo editor at the TV-news. I have also made some documentary films for Swedish TV.

In the 80´s there was much work for theaters, film and record companies. I photographed a lot of rock n´roll  for the magazine Schlager and worked at the magazine ETC as photo editor and photographer .

Documentations of theater plays, musicals, showbiz, TV and film productions, became my specialty from the 90´s onwards, . Nowadays I mostly work as a photo editor for book publications and as a curator for photo exhibitions.
"Les amies de Place Blanche", vernissage på ICP med "Jacky", New York 2012
© Anna Nilsdotter
Bildverksamheten Strömholm / BVS
Indicier, Kulturhuset, Stockholm 1996
”Skuggpojkarna” av Lars Norén – SVT Drama
Lennart Nilsson och Christer,
Hasselbladspriset 1998 , Göteborg
© Lars Kjellberg
CHR signerar katalogen IMPRINTS.
Hasselbladspriset 1998 i Göteborg
Nina Hagen, Gröna Lund 1984 © Laszlo Vida
Villa Wiaborg, Norrköping 1971
Med klass 7 F, Källvindsskolan i Norrköping 1971
Stugan i Vitabergsparken, Stockholm 1972
Mick Jagger på Tennishallen 1 april 1965
Guide på Moulin Rouge i Paris, sommaren 1964
Söder Mälarstrand, Stockholm 1957
© Berndt Klyvare

Gamla Stan, Stockholm 1957
© Berndt Klyvare

Gamla Stan, Stockholm 1957
© Berndt Klyvare

En Kary Lasch bild på mig
från tidigt 50-tal
Knottbiten i Jämtland 1950
© Christer Strömholm

Med mamma ca 1954
© Christer Strömholm

Med sommarpappa Birger i Varberg 1952

Dalarö, tidigt 50-tal
© Curt Borgenstam
Katarinahissen, Stockholm 1950
Dagny på taket till Bastugatan 12, Stockholm ca 1946
2024 © Copyright • Joakim Strömholm • Compiled by Stephan Söderberg